Ca đựng nước nhựa trong 1,5 Lít (mã số 5538)

75.000₫