Chính sách thanh toán

Khách hàng vui lòng chuyển khoản theo các số tài khoản sau
Sau khi nhận được tiền chúng tôi sẽ chuyển hàng trong vòng 48 tiếng

TRẦN DUY DŨNG
1-  BIDV:NH Đầu tư phát triển chi nhánh Phủ Diễn - Nghệ an.                                      STK: 51110000053895
2-  AGRIBANK NH NN&PT Nông Thôn huyện Đô Lương - NA.                                    STK: 3603205046192

Xin cảm ơn !